دریافت گواهی ثبت نرم افزار رایانه ای، نرم افزار یکپارچه دانشگاهی ناد

دریافت گواهی ثبت نرم افزار رایانه ای، نرم افزار یکپارچه دانشگاهی ناد از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال