دریافت گواهی ثبت نرم افزار رایانه ای، سیستم مدیریت امنیت و کنترل دسترسی (سیتادل)

دریافت گواهی ثبت نرم افزار رایانه ای سیستم مدیریت امنیت و کنترل دسترسی (سیتادل) از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال