محصولات شرکت مدارگسترش

حوزه های اصلی فعالیت شرکت مدارگسترش فناوری اطلاعات

1- راه حل های جامع سازمانی

 1-1- زیر ساخت خط تولید نرم افزار (Software Product Line)
  1-1-1- سیستم مدیریت فرایندی کسب و کار (BPMS)
  2-1-1- سیستم مدیریت امنیت و کنترل دسترسی (ACM)
  3-1-1- سیستم مدیریت قواعد کاری (BRM)
 2-1- برنامه ریزی منابع انسانی (ERP)
  1-2-1- سیستم یکپارچه دانشگاهی (Educational ERP)
  2-2-1- سیستم یکپارچه ویژه سایر حوزه ها (Other ERPs)
 3-1- سیستم های کاربردی سفارش مشتری (Special-Purpose Applications)
  1-3-1- سیستم های تخصصی حوزه های بانکی
  • اعتبارسنجی مشتریان بانکی (BCS)
  • هوش تجاری و داشبوردهای مالی و بانکداری الکترونیک
  • سامانه مبارزه با پولشویی (AML)
  2-3-1- سیستم تامین کالای صنعت نفت (eProcurement)
  3-3-1- سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (LIMS)

2- بسته های نرم افزاری

 2-1- پرتال های جامع سازمانی
 2-2- مدیریت چرخه خبر (داروک)
 2-3- اصطلاحنامه (تزاروس)
 2-4- سیستم جامع نشریات الکترونیکی (چیستا)

3- مشاوره، نظارت و آموزش

 3-1- هوش تجاری و انبار داده EDW/BI و داده کاوی
  • برگزاری دوره های آموزشی اوراکل و BI
  • برگزاری آزمون های بین المللی CBIP-Certified Business Intelligence Professional
 3-2- بهبود فرایندها (BPR-BPI) و مدیریت عملکرد
 3-3- تدوین طرح های جامع ICT
 3-4- برنامه ریزی استراتژیک
 3-5- شبکه و پشتیبانی فنی

4- سرویس های ارزش افزوده موبایل

 4-1- VAS
 4-2- USSD
 4-3- سرویس های الکترونیکی پیامکی با استفاده از تکنولوژی های LBS و غیره.
About-IT-Orbit.jpg

دسترسی آسان

خبرنامه ماهانه